Tjänster

Tjänster

Jag erbjuder trädgårdstjänster,  inom skötsel/underhåll och anläggning, året runt till privatpersoner och fastighetsägare/företag/organisationer. Jag kan hjälpa dig vid enstaka tillfällen, några gånger under säsong eller ta ett året runt ansvar i din trädgård. Vissa trädgårdstjänster, som skötsel och underhåll, omfattas av RUT-avdrag. Det innebär att du har rätt till skattereduktion som är 50% på arbetskostnaden, inklusive moms. Du kan läsa mer om villkoren för rutavdrag på Skatteverkets hemsida.

Trädgårdsanläggning

Här är några tjänster som jag erbjuder inom trädgårdsanläggning.

 • Plantering: Plantering av buskar och träd samt perenner (fleråriga) och ettåriga vår-och sommarplantor.
 • Så/rulla ut färdig gräsmatta: Förbereder och sår gräsmatta eller rullar ut färdig gräsmatta.
 • Sätta kantjärn: Sätter kantjärn runt rabatter, grusgångar för att göra en tydlig gräns mot gräs/grus och för att ge trädgården ett snyggt utseende.
 • Anläggning: Hjälper er att planera och anlägga er trädgård, alltifrån enstaka mindre förändringar till större som planteringar, uteplatser, köksträdgårdar, gångar m.m.
 • m.m.

När min kunskap och erfarenhet inte räcker till så tar jag hjälp av andra som t.ex. trädgårdsdesigner, trädfällare/klättrare och grävfirma.

Skötsel och underhåll

Här är några förslag på tjänster som jag erbjuder inom skötsel och underhåll.

 • Träd-/buskbeskärning: Beskärning av prydnadsbuskar och frukt/prydnadsträd.
 • Häckklippning: Klipper häckar i alla storlekar, både formklippta och friväxande.
 • Gräsklippning och trimning: Klipper stora och små gräsmattor och trimmar runt rabatter, träd, staket, i slänter och diken.
 • Ogräsrensning: Rensning av ogräs i planteringar, grusytor och plattgångar.
 • Vår-/höststädning: Klipper ner perenner, gödslar, krattar/blåser ihop löv m.m.
 • Slyröjning: Borttagning av sly med röjsåg.
 • Bortforsling av trädgårdsavfall: Transportera bort ris och trädgårdsavfall med släpvagn till återvinningstation.
 • Snöskottning: Manuell snöskottning till privatpersoner.
 • m.m.

När min kunskap och erfarenhet inte räcker till så tar jag hjälp av andra som t.ex. trädgårdsdesigner, trädfällare/klättrare och grävfirma.

Go Top