Under hösten 2015 började jag med detta trädgårdsprojekt. Från att slänten var helt igenväxt så röjde och grävde jag bort allt som skulle bort,  anlade rabattkanter och en trappa av sten som fanns i närområdet, fyllde på ny jord, planterade ca 200 perenner, täckte rabatterna med täckbark, i de brantaste delarna la jag coccosmatta så att jord och täckbark skulle ligga kvar. Avslutade projektet aug 2016