Galleri

Äppelträdsbeskärning

Före- och efterbilder. Äppelträdsbeskärning i Siljansnäs

Anläggning och plantering i en slänt, Falun

                                                                          
Under hösten 2015 började jag med detta trädgårdsprojekt. Från att slänten var helt igenväxt så röjde och grävde jag bort allt som skulle bort,  anlade rabattkanter och en trappa av sten som fanns i närområdet, fyllde på ny jord, planterade ca 200 perenner, täckte rabatterna med täckbark, i de brantaste delarna la jag coccosmatta så att jord och täckbark skulle ligga kvar. Avslutade projektet aug 2016

Häckklippning

Före- och efterbild av granhäck utanför Falun som jag klipper varje år under augusti månad.

Rensning av grusgång

Rensning av grusgång. Före och efter.

Vårstädning

Vårstädning av rabatt i Falun. Nerklippning och delning av perenner, ogräsrensning, gödsling och lite ny jord, kompletteringsplantering av perenner.

Anläggning av köksträdgård


En köksträdgård med pallkragar skulle anläggas på befintlig gräsmatta. Här är lite bilder från arbetets gång. Våren 2016

Go Top