Här är några förslag på tjänster som jag erbjuder inom skötsel och underhåll.

  • Träd-/buskbeskärning: Beskärning av prydnadsbuskar och frukt/prydnadsträd.
  • Häckklippning: Klipper häckar i alla storlekar, både formklippta och friväxande.
  • Gräsklippning och trimning: Klipper stora och små gräsmattor och trimmar runt rabatter, träd, staket, i slänter och diken.
  • Ogräsrensning: Rensning av ogräs i planteringar, grusytor och plattgångar.
  • Vår-/höststädning: Klipper ner perenner, gödslar, krattar/blåser ihop löv m.m.
  • Slyröjning: Borttagning av sly med röjsåg.
  • Bortforsling av trädgårdsavfall: Transportera bort ris och trädgårdsavfall med släpvagn till återvinningstation.
  • Snöskottning: Manuell snöskottning till privatpersoner.
  • m.m.

När min kunskap och erfarenhet inte räcker till så tar jag hjälp av andra som t.ex. trädgårdsdesigner, trädfällare/klättrare och grävfirma.